fredag 23 januari 2015

Bergkvara Folkets Park

Bergkvara Folkets park tillkom under slutet av 1920-talet och det var fotbollsklubben BAIF som drev folkparken och senare var det en man från Öland som tog över senare i slutet av 1960-talet och Torbjörn Håkansson drev det parallellt med Cupolen. Bergkvara Folkets Park bytte namn under Håkanssons tid till Harlekinen.